Ik biedt schepjes leven op drie gebieden

  1. Idee ontwikkeling
    Een voorbeeld. In opdracht van het Innovatie Netwerk heb ik leiding gegeven aan een ontwerp en uitwerking van de ‘Buurderij’. Dat is een nieuw type plattelandsonderneming waarin gezamenlijkheid, verantwoordelijkheidsverdeling en duurzame ontwikkeling op en nieuwe manier vorm krijgen. We zijn begonnen met de leidende principes en uitgangspunten van de Buurderij, waaruit een abstract beeld opdoemde. In de praktijk is al enige ervaring met die principes en uitgangspunten opgedaan, en daar hebben we lessen uit getrokken in de vorm van processleutels. Die ideeën zijn bruikbaar voor ondernemers en procesbegeleiders die nieuwe plattelandsondernemingen ontwikkelen.

  2. Procesbegeleiding
    Een voorbeeld. In opdracht van de provincie Overijssel heb ik leiding geven aan de uitwerking van een uitvoeringsplan voor een kwaliteitsimpuls voor het prachtige cultuurlandschap van Noordoost Twente. De opgave was om een goede aanpak te vinden voor investeringen in landschapsontwikkeling en beheer door boeren. We hebben goed geluisterd naar de zekerheden en beloning die de boeren in Noordoost Twente nodig hebben, om in samenwerking met overheden, natuurorganisaties en waterschap die taak op zich te nemen. Het proces stokte toen duidelijk werd dat de zekerheden en beloning niet (snel) geboden konden worden. Ontwikkelingsprocessen hebben vaak meer tijd nodig, dan de projectduur die ervoor gegeven is.

  3. Productontwikkeling
    Een voorbeeld. In opdracht van Vital Source S.A. werk ik momenteel mee aan de ontwikkeling van een duurzame energieketen, met biodiesel als eindproduct. De keten wordt in eerste instantie in Brazilië opgebouwd en omvat landbouwontwikkeling, industriële ontwikkeling, handel en vastgoedontwikkeling. De energieketen is begonnen met industriële ontwikkeling en breidt zich nu richting de landbouw uit.