Gerwin Verschuur: ‘Vanuit persoonlijke groei samenwerken aan een levende aarde’Schepje leven is de naam van mijn zaak en een uitnodiging aan mezelf en aan jou om je leven zelf vorm te geven. Ik ben Gerwin Verschuur en in mijn bedrijf leg ik mij toe op het geven van schepjes leven aan wie het ontvangen wil. Een schepje leven kan een inspirerend idee of concept zijn, een concreet proces of product waaraan we samen werken. Mijn motto daarbij is: ‘Vanuit persoonlijke groei samenwerken aan een levende aarde’. Dat wil ik graag even toelichten.

Mijn bedrijfsactiviteiten zijn allemaal gericht op bevordering van vitaliteit. Dat is een individuele en een gezamenlijke opgave. Mijn bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling is dat mensen met wie ik werk uitdaag om met een andere bril naar de wereld te kijken. Zodanig dat ruimte ontstaat om zaken op een manier aan te pakken die vitaliteit bevordert. Mijn bijdrage aan samen werken is dat ik bruggen bouw tussen de landbouw, waarin ik mijn wortels heb, en levensgebieden die een sterk verwantschap met voedselproductie hebben zoals natuur en landschap, onderwijs, welzijn, gezondheidszorg, recreatie en spiritualiteit. Ik wil bijdragen aan het herenigen van deze levensgebieden die door tussenschotten van elkaar afgesneden zijn. Ook wil ik samenwerking bevorderen tussen verschillende lagen van de ketens (voedsel, bio-energie) die in de landbouw hun oorsprong vinden. In de voedselketen te beginnen met de relatie tussen boeren en consumenten, en toewerkend naar en samenwerkingsverband van toeleveranciers, boeren, verwerkers, (detail)handel en consumenten. Ik neem samenwerking in mijn bedrijf letterlijk. Ik werk zelf mee aan het bruggen bouwen, het scheppen van tastbare samenwerkingsverbanden die goed zijn voor mens en aarde.

Tenslotte, de levende aarde is geen toekomstdroom. Het is er al. Mensen kunnen het leven ondermijnen of versterken. Het enige dat nodig is voor een levende aarde –inclusief de mensheid- is dat we samen leren hoe het leven in ons en om ons heen te respecteren en versterken. De ontwikkelingsvraag van waaruit ik werk is Hoe we onze cultuur en gedragspatronen in overeenstemming brengen met de natuur waar we deel van uitmaken. Ik ben om die reden net zoveel in de kwaliteit van het eindresultaat als in de kwaliteit van het proces er naartoe geďnteresseerd.